Model: CTVJ0813V4

Giá: 469,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CTVJ1620V4

Giá: 610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DT-200N

Giá: 5,402,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: AOAH0808

Giá: 197,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: NABB1705

Giá: 228,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HAAC4042

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA48B0

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA48A5

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA48A0

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4895

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4890

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4885

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4880

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4875

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4870

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4865

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4860

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4855

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4850

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABA4846

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABP1622

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABP1621

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABP1619

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KABP1617

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KACN320P

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KACN240P

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KACN161B

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KACN160B

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KACN120B

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CAHD1662

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CAHD1246

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBAK1010

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBBH1010

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBAH1313

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBAH1010

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBAH0707

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DKAA2226

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAM0495

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAM0397

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SBBA0516

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBAG2450

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CABO2416

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CABO2408

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CABO2404

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAD0102

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBBA0306

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBAE2450

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBAH3064

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBAE3064

Giá: 506,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JBBB0512

Giá: 2,620,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DDAG1212

Giá: 382,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DDAG1210

Giá: 382,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DDAG1207

Giá: 382,000 VNĐ (Chưa VAT)

VIMET CORP    
Chính sách    

VIMET - Dụng cụ cầm tay           

 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ  -   

 

Showroom Vimet       :    H64-65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Hotline :    028 626 77 666 - 090 998 9907
Tel :    028. 62 66 4000 - 6262 0 444 - 6262 1 444
Fax :    028. 62 66 3000
Email :    info@vimet.com.vn
Mã số thuế :    0307404813
Website :    www.thietbioto.vn  -  www.thegioidungcu.vn  -  www.toptul.vn

                    

 

                   ZALO

 

 

 

 BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU VIMET CORP