Model: KALD0302

Giá: 5,576,000 VNĐ

Model: KALD0124

Giá: 5,576,000 VNĐ

Model: KAKB0456

Giá: 5,576,000 VNĐ

Model: NCAB0150

Giá: 150,000 VNĐ

Model: NCAA0123

Giá: 150,000 VNĐ

Model: KALP4895

Giá: 150,000 VNĐ

Model: JDBX0241

Giá: 423,000 VNĐ

Model: JDBX0115

Giá: 254,000 VNĐ

Model: KPAB1685E

Giá: 9,058,000 VNĐ

Model: JGAR0302

Giá: 9,058,000 VNĐ

Model: PBKB2R2414

Giá: 339,200 VNĐ

Model: NBAA0315

Giá: 192,300 VNĐ

Model: KAGA0204

Giá: 110,000 VNĐ

Model: JGAA0401

Giá: 143,000 VNĐ

Model: JJAV0312

Giá: 25,300 VNĐ

Model: JJAD1423

Giá: 235,500 VNĐ

Model: JJAG3E63

Giá: 148,100 VNĐ

Model: JJAG3E68

Giá: 152,900 VNĐ

Model: JJCG0350

Giá: 300,200 VNĐ

Model: JJAY0903

Giá: 391,000 VNĐ

Model: JJAY0902

Giá: 173,900 VNĐ

Model: JDAK0132

Giá: 196,300 VNĐ

VIMET CORP    
Chính sách    

VIMET - Dụng cụ cầm tay           

 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ  -   

 

Showroom Vimet       :    H64-65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Hotline :    028 626 77 666 - 090 998 9907
Tel :    028. 62 66 4000 - 6262 0 444 - 6262 1 444
Fax :    028. 62 66 3000
Email :    info@vimet.com.vn
Mã số thuế :    0307404813
Website :    www.thietbioto.vn  -  www.thegioidungcu.vn  -  www.toptul.vn

                    

 

                   ZALO

 

 

 

 BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU VIMET CORP