Model: TP-58A

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB4218

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB3616

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB3013

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB2410

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB1808

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBB1407

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBAB4219

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBAB3615

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBAB1808

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBAB1407

Giá: 17,000,000 VNĐ

Model: SBBH1010

Giá: 283,000 VNĐ

Model: SBAH1313

Giá: 314,000 VNĐ

Model: SBAH1010

Giá: 250,000 VNĐ

Model: SBAH0707

Giá: 157,000 VNĐ

Model: JBBA0306

Giá: 157,000 VNĐ

Model: JBAE2450

Giá: 157,000 VNĐ

Model: JBBB0512

Giá: 2,620,000 VNĐ

Model: SOP-172

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SOP-171

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-172L

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-171

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: 250WR

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: ZPN1-160

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SOP-171LL

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-171LL

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2345

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2344

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2343

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: DKCA2222

Giá: 903,000 VNĐ

Model: DFCL2205

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCN2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCC2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCK2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DBCC2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DECD2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DJCB2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DFCJ2206

Giá: 240,240 VNĐ

VIMET CORP    
Chính sách    

VIMET - Dụng cụ cầm tay           

 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ  -   

 

Showroom Vimet       :    H64-65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Hotline :    028 626 77 666 - 090 998 9907
Tel :    028. 62 66 4000 - 6262 0 444 - 6262 1 444
Fax :    028. 62 66 3000
Email :    info@vimet.com.vn
Mã số thuế :    0307404813
Website :    www.thietbioto.vn  -  www.thegioidungcu.vn  -  www.toptul.vn

                    

 

                   ZALO

 

 

 

 BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU VIMET CORP