Model: JBBB0512

Giá: 2,620,000 VNĐ

Model: SOP-172

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SOP-171

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-172L

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-171

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: 250WR

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: ZPN1-160

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SOP-171LL

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: SCP-171LL

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2345

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2344

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: KA-2343

Giá: 1,472,000 VNĐ

Model: DKCA2222

Giá: 903,000 VNĐ

Model: DFCL2205

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCN2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCC2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DFCK2206

Giá: 229,600 VNĐ

Model: DBCC2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DECD2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DJCB2205

Giá: 239,680 VNĐ

Model: DFCJ2206

Giá: 240,240 VNĐ

Model: GPAQ0402

Giá: 240,240 VNĐ

Model: DAAR2B07

Giá: 200,400 VNĐ

Model: DAAR1A07

Giá: 214,000 VNĐ

Model: DAAQ1A05

Giá: 156,700 VNĐ

Model: DAAQ2B07

Giá: 200,400 VNĐ

Model: DAAR1A10

Giá: 256,100 VNĐ

Model: DAAQ1A10

Giá: 237,500 VNĐ

Model: DAAY1A10

Giá: 287,200 VNĐ

Model: DAAT1A09

Giá: 251,200 VNĐ

Model: DAAS1A06

Giá: 161,100 VNĐ

Model: DMAA1A11

Giá: 356,500 VNĐ

Model: DAAV1A08

Giá: 226,600 VNĐ

Model: DMAA1A06

Giá: 187,000 VNĐ

Model: DMAF1A06

Giá: 170,900 VNĐ

VIMET CORP    
Chính sách    

VIMET - Dụng cụ cầm tay           

 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ  -   

 

Showroom Vimet       :    H64-65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Hotline :    028 626 77 666 - 090 998 9907
Tel :    028. 62 66 4000 - 6262 0 444 - 6262 1 444
Fax :    028. 62 66 3000
Email :    info@vimet.com.vn
Mã số thuế :    0307404813
Website :    www.thietbioto.vn  -  www.thegioidungcu.vn  -  www.toptul.vn

                    

 

                   ZALO

 

 

 

 BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU VIMET CORP