Model: GCAI2802

Giá: 2,267,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAT2606

Giá: 1,973,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5001

Giá: 1,512,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5002

Giá: 1,521,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5007

Giá: 1,482,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5008

Giá: 1,490,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2006

Giá: 1,534,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2007

Giá: 1,534,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2001

Giá: 1,421,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2004

Giá: 1,515,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2005

Giá: 1,515,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2002

Giá: 1,466,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2003

Giá: 1,466,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2501

Giá: 1,622,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2502

Giá: 1,672,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2504

Giá: 1,672,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD3303

Giá: 2,207,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2511

Giá: 2,624,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2512

Giá: 2,624,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2505

Giá: 1,916,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2506

Giá: 1,916,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2507

Giá: 1,963,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2508

Giá: 1,963,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2509

Giá: 2,528,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2510

Giá: 2,528,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2513

Giá: 2,573,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2514

Giá: 2,573,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2401

Giá: 2,412,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2403

Giá: 2,474,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2404

Giá: 2,474,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2601

Giá: 2,496,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2602

Giá: 2,496,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2603

Giá: 2,530,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2604

Giá: 2,530,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1508

Giá: 1,570,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1510

Giá: 1,484,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1601

Giá: 1,389,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1602

Giá: 1,496,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1603

Giá: 1,498,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1701

Giá: 723,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1702

Giá: 766,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1607

Giá: 1,706,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5005

Giá: 1,574,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5006

Giá: 1,583,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5003

Giá: 1,543,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5004

Giá: 1,552,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1604

Giá: 1,498,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD4102

Giá: 3,930,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;