Model: JJAK0301

Giá: 99,800 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0130

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0132

Giá: 171,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0135

Giá: 189,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0136

Giá: 213,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0138

Giá: 256,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAB0140

Giá: 284,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCDE1212

Giá: 540,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCDE1515

Giá: 608,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCDE1825

Giá: 1,290,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCAB2208

Giá: 113,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCAB2312

Giá: 166,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCAB2415

Giá: 202,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCAB2821

Giá: 412,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: NBBA0212

Giá: 168,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAJA18A1

Giá: 108,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HAAC4042

Giá: 711,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HABE2226

Giá: 562,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: HLAA3502

Giá: 131,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: COAK1812

Giá: 67,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0440

Giá: 521,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCCA2036

Giá: 924,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCCD2036

Giá: 921,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCCD2031

Giá: 887,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCCB2025

Giá: 792,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCBA1124

Giá: 332,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCBA1118

Giá: 284,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JCBA9E12

Giá: 175,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SDBE0815

Giá: 174,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SDBB0821

Giá: 187,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SDBD0808

Giá: 164,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SDBA0808

Giá: 177,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4792

Giá: 476,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4789

Giá: 442,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4776

Giá: 407,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4765

Giá: 340,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4764

Giá: 330,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4762

Giá: 328,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4760

Giá: 326,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4757

Giá: 316,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4754

Giá: 305,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4751

Giá: 295,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4744

Giá: 272,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4741

Giá: 268,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4738

Giá: 251,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4737

Giá: 246,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4735

Giá: 239,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4729

Giá: 214,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4727

Giá: 208,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4725

Giá: 206,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4722

Giá: 193,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4720

Giá: 185,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4719

Giá: 183,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4717

Giá: 178,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: SAAC4716

Giá: 176,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DAAX1A27

Giá: 406,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DAAX1A22

Giá: 293,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;