Model: JGAI0502

Giá: 3,690,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAA1212

Giá: 424,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAU7385

Giá: 183,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAU8595

Giá: 206,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAU95B0

Giá: 206,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAH1102

Giá: 757,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDBE0322

Giá: 274,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDBE0718

Giá: 718,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAD0104

Giá: 4,045,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAD0105

Giá: 5,281,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAD0106

Giá: 7,458,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAD0107

Giá: 8,836,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAB0106

Giá: 8,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JGAI0601

Giá: 1,644,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JGAI2202

Giá: 5,933,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JGAR0401

Giá: 408,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JGAR0402

Giá: 732,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDDH6500

Giá: 304,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDDH6501

Giá: 320,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDCB0117

Giá: 1,448,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAG1437

Giá: 831,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAD1115

Giá: 2,474,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAD0811

Giá: 1,083,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAD0508

Giá: 811,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0723

Giá: 1,062,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0646

Giá: 2,253,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0640

Giá: 2,003,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0629

Giá: 1,630,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEAB0623

Giá: 987,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAC0110

Giá: 8,075,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAC0108

Giá: 6,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAC0106

Giá: 4,035,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAC0105

Giá: 3,354,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: DJAC0104

Giá: 3,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAHA815

Giá: 121,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAHA615

Giá: 121,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAHA015

Giá: 121,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH9315

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH9210

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH9015

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH8616

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH8015

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH7614

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH7608

Giá: 121,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH7415

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDAH7314

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;