Model: JJAT0515A

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0515E

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0515U

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0515Z

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605A

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605E

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605U

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605Z

Giá: 1,610,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VARF3901A

Giá: 23,050,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VARF3901E

Giá: 23,050,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VARF3901Z

Giá: 23,050,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEBD0133

Giá: 443,800 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JEBD0234

Giá: 361,100 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VARF3903E

Giá: 36,400,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJBD1112

Giá: 368,500 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0105

Giá: 1,890,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JDCV0205

Giá: 589,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0605

Giá: 1,314,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0405S

Giá: 5,090,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VARF3901

Giá: 19,482,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: VBRF3901

Giá: 35,214,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TCAD0101

Giá: 6,910,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAT0110

Giá: 1,857,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: JJAU0418

Giá: 14,760,000 VNĐ (Chưa VAT)

   

 Gửi mail  Fanpage facebook  Online support  Kênh youtube Vimet

Trụ sở: H65 Dương Thị Giang,  Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12,   TP.HCM

 

Điện thoại: 028 388 88 388 - Fax: 028 6266 3000 - Hotline: 0909 98 9907
 

Email: info@vimet.com.vn                            Website: www.vimet.com.vn

 

;