Model: KPBA0840Z

Giá: 9,755,300 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPBA0840U

Giá: 9,755,300 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KARA0205B

Giá: 4,467,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPRA0306J

Giá: 14,155,600 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPRA0306E

Giá: 14,391,700 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPNA0510J

Giá: 16,628,100 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPBA0840J

Giá: 9,518,800 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPBA0840E

Giá: 9,754,900 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPBA0840A

Giá: 9,737,200 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPRA0306A

Giá: 14,374,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPNA0510E

Giá: 12,593,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPAA1650E

Giá: 9,765,100 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPAA1650A

Giá: 7,833,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPNA0510A

Giá: 15,533,700 VNĐ (Chưa VAT)

   

 Gửi mail  Fanpage facebook  Online support  Kênh youtube Vimet

Trụ sở: H65 Dương Thị Giang,  Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12,   TP.HCM

 

Điện thoại: 028 388 88 388 - Fax: 028 6266 3000 - Hotline: 0909 98 9907
 

Email: info@vimet.com.vn                            Website: www.vimet.com.vn

 

;
Tắt Thông Báo [X]