Model: GED3062

Giá: 15,675,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED4863

Giá: 13,337,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED2764

Giá: 10,631,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED2065

Giá: 3,620,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEB0705

Giá: 1,666,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEB0906

Giá: 2,498,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEB0904

Giá: 2,224,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEC6102

Giá: 3,047,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3651

Giá: 5,146,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3652

Giá: 4,989,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3127

Giá: 5,422,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED4645

Giá: 14,307,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1436

Giá: 4,378,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1354

Giá: 5,074,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1637

Giá: 4,937,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1650

Giá: 4,944,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0712

Giá: 1,137,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVB0905

Giá: 2,392,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: PBMB3714

Giá: 84,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: PBMB3729

Giá: 131,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0909

Giá: 962,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0410

Giá: 1,153,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0716

Giá: 1,161,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT0803

Giá: 2,880,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEDD348

Giá: 6,123,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3649

Giá: 4,951,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1353

Giá: 5,348,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT0304

Giá: 1,037,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3426

Giá: 11,474,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED2332

Giá: 6,697,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3730

Giá: 8,813,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED3025

Giá: 7,145,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GEDA429

Giá: 7,103,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GED1323

Giá: 4,057,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GM-5934

Giá: 1,908,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GZA-5001

Giá: 1,091,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GTA1025

Giá: 1,172,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GTA0444

Giá: 1,873,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0807

Giá: 1,267,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GVA0406

Giá: 1,462,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;