Model: GAAT6502

Giá: 1,526,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT2403

Giá: 1,452,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0702

Giá: 1,250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT1202

Giá: 1,010,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0502

Giá: 738,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT0801

Giá: 746,200 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT0802

Giá: 2,296,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0808

Giá: 766,900 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT1001

Giá: 929,900 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0817

Giá: 1,669,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT1303

Giá: 1,061,800 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GBAT1301

Giá: 1,033,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT1301

Giá: 1,054,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT1302

Giá: 1,166,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0404

Giá: 1,176,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0407

Giá: 1,211,000 VNĐ (Chưa VAT)

   

 Gửi mail  Fanpage facebook  Online support  Kênh youtube Vimet

Trụ sở: H65 Dương Thị Giang,  Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12,   TP.HCM

 

Điện thoại: 028 388 88 388 - Fax: 028 6266 3000 - Hotline: 0909 98 9907
 

Email: info@vimet.com.vn                            Website: www.vimet.com.vn

 

;