Model: AIAE4522V4

Giá: 117,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GDAI2002E

Giá: 4,990,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GDAI2002

Giá: 4,458,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAP1205

Giá: 3,093,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAM1606

Giá: 5,113,300 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAJ1643

Giá: 4,560,400 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAJ3214

Giá: 12,382,100 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAA2412

Giá: 6,392,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAC1680

Giá: 4,442,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAC2480

Giá: 5,006,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAC2413

Giá: 9,110,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAC3213

Giá: 9,650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAC3220

Giá: 15,530,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAD3220

Giá: 16,390,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAE0802

Giá: 1,680,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAR1650

Giá: 3,625,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAX1660

Giá: 3,794,200 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAX1235

Giá: 3,612,400 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAC1610

Giá: 4,499,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAX1650

Giá: 3,788,800 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KPDB0805

Giá: 1,262,900 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KSAU0808

Giá: 3,340,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAU1208

Giá: 2,870,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: KAAU0808

Giá: 2,870,000 VNĐ (Chưa VAT)

   

 Gửi mail  Fanpage facebook  Online support  Kênh youtube Vimet

Trụ sở: H65 Dương Thị Giang,  Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12,   TP.HCM

 

Điện thoại: 028 388 88 388 - Fax: 028 6266 3000 - Hotline: 0909 98 9907
 

Email: info@vimet.com.vn                            Website: www.vimet.com.vn

 

;