Model: TBBE0702

Giá: 1,958,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TBBE0602

Giá: 1,600,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TBBE0502

Giá: 1,449,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAZ0033

Giá: 23,744,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAJ0022

Giá: 48,308,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAZ0020

Giá: 24,342,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAJ0014

Giá: 48,308,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAZ0013

Giá: 24,342,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TAAA1607

Giá: 15,788,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TCAP0707

Giá: 18,669,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GX-13606(W/3)

Giá: 21,735,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23406(W/7)

Giá: 41,350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23405(W/7)

Giá: 46,800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23404(W/7)

Giá: 53,280,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GX-13604(W/3)

Giá: 22,195,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAZ114A

Giá: 10,928,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16305

Giá: 39,956,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16304

Giá: 43,230,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TCAN0701

Giá: 13,352,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-21351

Giá: 36,597,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TEAH050200

Giá: 999,600 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-20820

Giá: 34,443,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-30817

Giá: 55,568,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-20803

Giá: 41,967,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAJ229R

Giá: 39,014,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAJ229N

Giá: 39,014,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: PBW-053A

Giá: 2,209,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TDAH7010

Giá: 3,181,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-30818

Giá: 55,568,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-30806

Giá: 51,652,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-30805

Giá: 51,652,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-21404

Giá: 45,984,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-21403

Giá: 45,984,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-21406

Giá: 43,019,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-21405

Giá: 43,019,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-20804

Giá: 41,967,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-20805

Giá: 39,001,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GE-20806

Giá: 39,001,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TBCG0103

Giá: 19,503,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TEBO0807

Giá: 1,777,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TEBO1207

Giá: 1,140,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TBCI0203

Giá: 13,653,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: TBBJ0103

Giá: 26,671,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;