Model: GFE-0701

Giá: 659,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FYEF0108V4

Giá: 99,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FYEF0210V4

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FXEF0108V4

Giá: 99,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FXEF0210V4

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0413V4

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0513V4

Giá: 154,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF5E13V4

Giá: 135,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0613V4

Giá: 135,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0713V4

Giá: 136,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0813V4

Giá: 136,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF0913V4

Giá: 136,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF1013V4

Giá: 138,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF1213V4

Giá: 157,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGEF1313V4

Giá: 250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FCEF0210V4

Giá: 109,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FCEF0315V4

Giá: 145,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FBEF0006V4

Giá: 85,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FBEF0108V4

Giá: 96,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FBEF0210V4

Giá: 109,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FBEF0315V4

Giá: 145,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAEF0310V4

Giá: 86,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAEF0410V4

Giá: 89,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAEF5E13V4

Giá: 105,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAEF6E15V4

Giá: 121,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAEF0818V4

Giá: 148,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: CAIF0816

Giá: 82,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GAAT0604

Giá: 625,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GZA-0803

Giá: 650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: BEAB0808

Giá: 56,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: BFAA0808

Giá: 40,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: BFAA0812

Giá: 43,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FAKA1010

Giá: 114,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0413

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0513

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0613

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0713

Giá: 133,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0813

Giá: 146,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB0913

Giá: 146,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB1013

Giá: 146,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB1113

Giá: 153,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB1213

Giá: 153,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FGAB1313

Giá: 153,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSEA0809

Giá: 7,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSID0801G

Giá: 236,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSID0802G

Giá: 236,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSID0803G

Giá: 236,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSLB0802

Giá: 32,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSLC0802

Giá: 43,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSMB0802

Giá: 36,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSMC0802

Giá: 47,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSSD0810

Giá: 17,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSSD0815

Giá: 17,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSSD0820

Giá: 17,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSSD0825

Giá: 17,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 09 đường 3-2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 313 2288

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;