Model: GX-13606(W/3)

Giá: 21,735,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23406(W/7)

Giá: 33,331,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23405(W/7)

Giá: 33,331,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-23404(W/7)

Giá: 35,603,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GX-13604(W/3)

Giá: 22,195,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAZ114A

Giá: 8,722,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16306

Giá: 26,213,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16305

Giá: 26,213,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16304

Giá: 28,485,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GT-16303

Giá: 28,485,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: AGDA1434

Giá: 297,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: AGDA1232

Giá: 243,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: AGDA0721

Giá: 140,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: AGDAE418

Giá: 112,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: FSIC0802G

Giá: 115,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW0808

Giá: 35,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1010

Giá: 38,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1111

Giá: 40,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1212

Giá: 42,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1414

Giá: 46,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1616

Giá: 55,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW1818

Giá: 63,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW2020

Giá: 77,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW2222

Giá: 84,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: ACEW2424

Giá: 105,000 VNĐ (Chưa VAT)

   

 Gửi mail  Fanpage facebook  Online support  Kênh youtube Vimet

Trụ sở: H65 Dương Thị Giang,  Phường Tân Thới Nhất,  Quận 12,   TP.HCM

 

Điện thoại: 028 388 88 388 - Fax: 028 6266 3000 - Hotline: 0909 98 9907
 

Email: info@vimet.com.vn                            Website: www.vimet.com.vn

 

;